Archief Portfolio · Human Essense
-1
archive,post-type-archive,post-type-archive-portfolio_page,bridge-core-3.1.3,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-30.5,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.10.0,vc_responsive,elementor-default,elementor-kit-16213

Archief

Loopbaanbegeleiding

 

Beschrijving

Mensen, teams en organisaties zijn continu in beweging. Wat vandaag past, kan morgen anders zijn. Het wordt steeds belangrijker om zelf stil te staan bij de ontwikkeling van je loopbaan en hier bewust richting aan te geven. Een van de belangrijkste drijfveren voor werk is dat het zinvol is en dat het bijdraagt aan persoonlijke groei. Werk is er om je kwaliteiten en talenten tot uitdrukking te brengen.

Maar welk werk past het beste bij je? Waar ligt je passie en wat zijn je kwaliteiten?

Loopbaancoaching is het adviseren en ondersteunen bij het vinden van een functie die je voldoening schenkt. De coaching geeft je inzicht in wie je bent, wat je ambities zijn, welke kwaliteiten en competenties je beheerst, wat je wil en wat dat betekent voor de keuzes die je kan maken in je loopbaan. Je eigen persoonlijk loopbaanplan is de leidraad voor de verschillende gesprekken.

 

Onderdelen van het coachtraject

Een coachtraject bestaat uit een aantal onderdelen. Na het oriënterend gesprek en tijdens het traject zal blijken welke van onderstaande onderdelen juist voor jou van belang zijn en waar het accent komt te liggen.

 • Je verdiept je in jouw persoonlijke geschiedenis en hoe het je heeft gevormd tot wie je nu bent
 • Welke normen en waarden heb je?
 • Hoe kijk je naar jezelf en hoe kijken anderen naar je?
 • Wat zijn werkzaamheden die je energie geven, welke niet?
 • Je staat stil bij wat je op dit moment aan kennis en kwaliteiten hebt
 • Je (her-)ontdekt jouw passies, talenten en interesses
 • Wat wil je op korte, middellange en lange termijn bereiken?
 • Wat zijn stappen die je kunt zetten als je op zoek bent naar een nieuwe functie?
 • Hoe zorg je ervoor dat je nieuwe functie ook bij je past?

 

Verankering

 • Een DISC Persoonlijkheidsanalyse, Drijfverenanalyse en/of Leiderschapstest maakt onderdeel uit van het coachtraject
 • Met de uitkomsten van je loopbaanplan ben je in staat om de juiste keuzes te maken voor je verdere loopbaan

 


 

 

Teamcoaching

 

Beschrijving

Een team heeft als eenheid een eigen kracht. De kracht van een team wordt ontwikkeld door de interacties tussen de leden te versterken. Vrijwel elke bron van conflict of verwarring ontstaat doordat mensen niet zeggen wat ze bedoelen en niet doen wat ze zeggen.

 

Teamcoaching is erop gericht om een team te ondersteunen bij het ontwikkelproces door het team bewust te maken van collectieve ineffectieve patronen in gedrag, denken of systeem. Om de slagvaardigheid en de resultaatgerichtheid van een team te vergroten is het van belang om te sturen op de interactie binnen het team. Daarbij is het essentieel om uit de verleiding te blijven alleen maar te structureren en grip te houden op de processen, anders krijgen onderliggende denkpatronen en datgene wat er in de onderlaag leeft, geen kans aan de oppervlakte te komen. Door hier wel aandacht aan te geven spreek je een team aan op haar verborgen potentieel.

 

Bij teamcoaching staat dan ook de interactie tussen de teamleden centraal. Door de teamcoaching leert de groep eigen patronen in ineffectief gedrag te herkennen en te doorbreken.

Door kennis te maken met en het uitproberen van nieuw gedrag, ervaart het team wat de effecten hiervan zijn. Zodoende neemt het team uiteindelijk zelf de verantwoordelijkheid om blijvend te verbeteren.

 

Resultaten

Na afloop van het coachtraject is het team bijvoorbeeld tot het volgende in staat:

 • Men heeft een duidelijk beeld van de gewenste situatie (visie en doelstellingen)
 • Men neemt verantwoordelijkheid voor eigen én elkaars gedrag
 • De teamleden stellen in plaats van het individuele belang het groepsbelang centraal
 • Ze laten collega’s feedback geven op hun denken en doen en stimuleren dit zelfs
 • Ze nemen patronen waar die de oorzaak zijn van het zichzelf klemzetten
 • De teamleden hebben interactie op een niveau dat in het hier-en-nu wordt ingegrepen op ineffectief gedrag
 • De teamleden zijn zich bewust van de effecten van hun eigen gedrag op elkaar
 • Ze stimuleren bij elkaar het juiste denken en nemen gedachten die het juiste handelen in de weg staan bij elkaar weg
 • Ze accepteren verschillen zolang de bijdrage aan de overall teamdoelstelling groot genoeg is

 

Onderwerpen

De ontwikkelingsvragen en de te bereiken doelen worden in onderling overleg vastgesteld.

 

Verankering

Na de coaching heeft het team voldoende handvatten om ervoor te zorgen dat de gerealiseerde ontwikkeling wordt vastgehouden in de dagelijkse praktijk.

 

Individuele coaching

 

 

Beschrijving

Individuele coaching is een zeer effectieve aanpak als het gaat om het versterken van persoonlijk leiderschap. Individuele coaching bevindt zich altijd op het snijvlak van werk en privé.

 

Om te groeien is het voor ieder mens van belang om inzicht en helderheid te verkrijgen over de ontwikkelvraag, het probleem, oorzaken of een mogelijke oplossing. Vervolgens is het nodig om in beweging te komen door focus aan te brengen en te werken aan het versterken van je persoonlijk leiderschap waardoor je effectiever, gelukkiger en meer succesvol bent.

 

Werkwijze
Wat je situatie ook is, met welke vraag of vragen je ook rondloopt – met individuele coaching word je verder geholpen in je professionele en persoonlijke leven. We nemen de tijd om je drijfveren, overtuigingen en gedrag te onderzoeken en je precies die vragen te stellen, die jouw gedachten op gang brengen en je helpen te groeien en te werken aan jouw persoonlijke coachvraag.

 

Je verleden geeft aan wie je was, je toekomst wie je wordt. Nu, dit moment geeft aan wie je bent. Dat onderscheid geeft ook meteen aan waarop je invloed hebt. Niet op het verleden en ook niet op de toekomst. Alleen op wat er nu is en hoe je daarmee omgaat. Natuurlijk, stilstaan bij wat je hebt meegemaakt en hoe je leven tot nu toe is verlopen is belangrijk. Weten wat je heeft bewogen in positieve en negatieve zin kan helpen om inzicht te krijgen. Inzicht in welke dingen goed voor je zijn, waar je energie van krijgt en welke aanpak voor jou werkt. Op die manier helpt het je te zijn wie je bent en dat ook te accepteren. Zonder schuldgevoel en zonder oordeel.
Als je in het hier en nu kunt zijn, ervaar je kracht om te kiezen. In de sessies kiezen we ervoor om stil te staan bij het hier en nu, vooral door bewust te zijn van wat je voelt, denkt en uitstraalt. Dat kan door verschillende oefeningen, maar ook door reflectie.

 

Bij coaching gaan we uit van de volgende afspraken met gecoachte:

 • gebaseerd op wederzijds vertrouwen
 • de wil om in beweging te komen
 • de coachvraag als vertrekpunt
 • verantwoordelijkheid nemen voor eigen leerproces
 • beweging die past bij de persoon
 • eindigheid: het creëren van onafhankelijkheid

 

Aanpak
Om persoonlijk leiderschap te versterken en de juiste beweging met behulp van coaching te realiseren, is het belangrijk te analyseren wat de coachvraag is.

Het traject start dan ook altijd met een uitgebreide intake waarbij je de coachvraag verkent. Daarmee stellen we vast of en zo ja wat we kunnen betekenen en hoe het proces er op hoofdlijnen uit gaat zien.

Daarna volgen meestal vijf of zes gesprekken, een evaluatiemoment waarin de afweging plaatsvindt over wat verder aan ondersteuning nodig is en eventueel een vervolgplan.

 

Verankering

 • Een DISC Persoonlijkheidsanalyse maakt onderdeel uit van het coachtraject
 • Per coachsessie worden afspraken gemaakt over de te volgen acties
 • Evaluatiemomenten

 

 


 

Feedback en feedforward

 


We hebben mensen nodig die ons feedback geven. Dat is hoe wij beter worden.

Bill Gates

 

 

Beschrijving

Feedback is onmisbaar bij de samenwerking met anderen. Je moet zo nu en dan kunnen zeggen dat het werk van de ander niet in orde is, of juist heel erg goed is.

Je stuurt elkaar bij door elkaar van feedback te voorzien en wie feedback geeft, kan ook feedback terug verwachten.

Met behulp van feedback krijg je inzicht in je eigen handelen en is daardoor van groot belang voor je eigen ontwikkeling. Dat werkt echter pas als de feedback zorgvuldig gegeven wordt en als de ontvanger er goed mee om kan gaan.

 

Door middel van feedback wissel je met collega’s informatie uit over elkaars houding en gedrag. Het is erg nuttig om feedback te geven en te ontvangen, maar het kan ook lastig zijn. Feedback wordt soms ervaren als iets negatiefs. Het wordt ook vaak gegeven wanneer iemand iets niet goed heeft gedaan. Of het nu negatieve of positieve feedback is; geleerd wordt dat het niet eng is om een collega aan te spreken, als je maar de juiste houding, toon en formulering hanteert.

 

Feedback is gericht op gedrag uit het verleden, op situaties die al hebben plaatsgevonden en niet meer veranderd kunnen worden. De aanvulling hierop is Feedforward.

 

Feedforward is feedback dat gaat over gewenst en positief gedrag in de toekomst waarbij de nadruk meer ligt op de stappen die ondernomen kunnen worden om verder te komen. Feedforward is daardoor een vorm van feedback die makkelijker is te ontvangen.

 

Vind jij het moeilijk om feedback te geven of kun je niet goed met ontvangen feedback omgaan, dan is dit de juiste training voor jou. Je leert zelf beter met feedback omgaan én je geeft feedback op zo’n manier dat je meer bereikt. Tevens leer je hoe de feedback in de dagelijkse communicatie beter tot zijn recht kan komen in de vorm van feedforward.

 

Onderwerpen die aan bod komen

 • Je leert waarnemen, interpreteren, luisteren, samenvatten en doorvragen
 • Op welke criteria let je bij het geven van feedback?
 • Wat zijn de criteria die gelden bij het ontvangen van feedback?
 • Je experimenteert met feedback geven volgens de ik-ik-jij methode
 • Je krijgt inzicht in de do’s en don’ts bij het ontvangen van feedback
 • Je ontdekt hoe je invloed uitoefent op lastige situaties
 • Hoe maak je onderscheid tussen wat je zegt en hoe je het zegt?
 • Hoe benoem je wat je signaleert en wat voor effect dit heeft?
 • Hoe vraag je gericht om feedback om zelf beter te worden?
 • Wat zijn reacties die je kunt verwachten als je feedback geeft en hoe speel je hier succesvol op in?
 • Hoe krijg je acceptatie voor de feedback die je geeft en wat doe je als de ander gegeven tips niet goed oppakt?
 • Hoe stimuleer je binnen een afdeling of organisatie een cultuur waarin je feedback geeft?
 • Hoe pas je feedforward toe?
 • SMART afspraken maken

 

Verankering

Je geeft feedback op een goede manier waardoor je er plezier in krijgt en je ziet je relaties en de sfeer verbeteren, mede dankzij deze leerdoelen en hulpmiddelen:

 • je kent de do’s en don’ts van feedback en feedforward geven
 • je weet daarom ook goed om te gaan met de feedback die je ontvangt
 • je hebt veel geoefend tijdens de training waardoor je feedback en feedforward goed kunt hanteren
 • je ontvangt de handout feedback en feedforward als naslagwerk
 • je ontvangt een handige checklist

 


 

Weg met de onzekerheid! (voor vrouwen)

 


Als vrouwen niet zeker weten of ze iets kunnen, doen ze het niet.

 

Neelie Kroes

 

 

Beschrijving

Vrouwen zeggen vaker sorry dan mannen. Een onhandig trekje, of een uiting van fundamentele onzekerheid?

Wat moet het toch heerlijk zijn om nooit onzeker te zijn, nooit spijt te hebben of een schuldgevoel te hebben. Nonchalant je schouders op te halen als andere mensen je ergens van beschuldigen of kritiek hebben.

Geen wroeging, en dus ook geen verontschuldiging voor wie je bent, of wat je hebt gedaan. En al helemaal geen loze sorry!

 

Vrouwen lopen tegen andere zaken aan in hun werk dan mannen. Vrouwen kunnen zich onzeker voelen om zichzelf zichtbaar te maken of om op te klimmen, en tegelijkertijd vrouwelijk en trouw aan zichzelf te blijven.

 

Een aantal voorbeelden;

 • Als je kritiek krijgt neem je het snel persoonlijk op en dat maakt onzeker
 • Je bent onzeker over jezelf want je vindt jezelf niet goed genoeg, waardoor je kwaliteiten niet zichtbaar zijn in de organisatie en je ideeën worden niet gehoord
 • Je wilt graag alles goed doen en rekening houden wat anderen ervan vinden

 

Herkenbaar of heb je last van onzekerheid op cruciale momenten? Ben je bang om door de mand te vallen? Twijfel je aan jezelf? Heb je het lef niet om jezelf te laten zien? Wil je je zekerder voelen? Wil je werken aan je eigen kracht zodat je steviger staat? Ontdekken hoe je je echt gelukkiger kunt voelen?

Zelfvertrouwen is een belangrijk ingrediënt om jouw doelen te behalen, dus leer hoe jij jezelf kunt versterken en jezelf kunt laten groeien!

 

Onderwerpen die aan bod komen

 • Persoonlijke waarden
 • Persoonlijke kracht
 • Invloed vanuit jouw kracht
 • Persoonlijke Profilering: inzicht in jouw kwaliteiten, meer zichtbaarheid en presentatie
 • Persoonlijke Effectiviteit: managen van gedachten en emoties, denken in mogelijkheden en ontwikkelen van je ‘succes’ mindset

 

Verankering

 • Je stelt een persoonlijk ontwikkelingsplan op, dat je daarna als leidraad gebruikt om je doelstellingen te realiseren
 • Je maakt een visie board
 • Je ontvangt een handout met alle behandelde theorie