Archief Portfolio · Pagina 3 van 4 · Human Essense
-1
archive,paged,post-type-archive,post-type-archive-portfolio_page,paged-3,post-type-paged-3,bridge-core-3.2.0,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-30.6,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-7.7.2,vc_responsive,elementor-default,elementor-kit-16213

Archief

Persoonlijke Effectiviteit

 


De sleutel tot de mogelijkheid om te veranderen, is een onveranderlijk gevoel over wie je bent, waar je naartoe gaat en wat je belangrijk vindt.

 

 

 

 

Beschrijving

Het ontwikkelen en versterken van je Persoonlijk Leiderschap gaat niet vanzelf. Het is een ontdekkingsreis waarin je aan de slag gaat met jezelf, met je potentiële krachtbronnen en je blokkades. Het vraagt de nodige inspanning om jezelf te managen en aan het roer te staan van je eigen leven.

Deze diepgaande en persoonlijke training gaat verder dan effectiever communiceren. Het vraagt om reflectie, keuzes maken, doorbreken van patronen en vergroten van je persoonlijke kracht.

 

Inhoud

Om effectief te zijn en je koers te bepalen is het van belang om te weten hoe je functioneert, hoe je eigen gedrag eruitziet, wat het effect ervan is op anderen, waar je kracht ligt en hoe je je eigen talenten verder kunt ontwikkelen in de door jou gewenste richting? En ook wat je belemmeringen zijn en hoe je hier anders mee om kunt gaan.

 

Je gaat praktisch aan de slag om je Persoonlijk Leiderschap te versterken door zelfinzicht, zelfvertrouwen en assertiviteit te vergroten. Zo verbeter je je communicatieve vaardigheden en je persoonlijke effectiviteit, waardoor je gelukkiger wordt, beter presteert en het plezier in je werk en je leven groeit.

 

Onderwerpen die aan bod komen

 • Zelfpresentaties
 • Persoonlijke kwaliteiten en valkuilen
 • Polariteiten verbinden
 • Ontwikkelen van groeipotentieel en capaciteiten
 • Kracht van kwetsbaarheid
 • Communicatie, interactie en feedback
 • Assertiviteit en conflicthantering
 • Belemmerende overtuigingen en opvattingen
 • Omgaan met stress en toepassen mindfulness
 • Richting bepalen, prioriteiten stellen en focus ontwikkelen
 • Zichtbaarheid
 • Ontwikkelen van je ‘succes’ mindset

 

Verankering

Persoonlijke Effectiviteit leer je mede dankzij de volgende leerdoelen en middelen:

 • Je maakt een persoonlijke gedragsanalyse
 • Je stelt een persoonlijk ontwikkelingsplan op, dat je daarna als leidraad gebruikt om je doelstellingen te realiseren
 • Je maakt een visie board
 • Je ontvangt een handout met alle behandelde theorie
 • Je ontvangt een rapport met de DISC Persoonlijkheidsanalyse

 


 

Drijfverenanalyse en denkstijlen

 

Beschrijving

Onze drijfveren bepalen in belangrijke mate door welke bril wij naar de wereld om ons heen kijken. Ze bepalen in welke situaties iemand in actie komt en waarom. Inzicht in en begrip voor iemands drijfveren levert belangrijke informatie op. Hoe gaat iemand om met verantwoordelijkheden en belangen in zijn werk, naar klanten toe of als leidinggevende. Waar komt iemand zijn bed voor uit? Waar knapt hij op af? Welke prikkels heeft hij nodig om plezier en voldoening uit werk te halen?

 

De bevrediging van onze drijfveren helpt bij het ontwikkelen van ons potentieel. Hoe meer de passies, voorkeuren en interesses worden gebruikt en gestimuleerd in de werkomgeving, des te groter de kans dat iemand uit zichzelf de stappen zal zetten om (top)prestaties te leveren.

 

Met de drijfverenanalyse kun je onder andere:

 • Bijdragen aan het werkplezier
 • Meer betrokkenheid bij het werk creëren door de juiste stimulans te geven
 • Het potentieel van jezelf of collega’s ontwikkelen
 • Managers ondersteunen bij het intrinsiek motiveren van medewerkers
 • Bijdragen aan een cultuur van respect in de werkomgeving

 

Denkstijlen

Met de Denkstijlen weet je hoe iemand het werk tegemoet treedt en welke teamrol hij oppakt. Voegt iemand zijn eigen ideeën toe of voert iemand perfect uit wat hem opgedragen wordt? Ziet iemand al snel hoe je een probleem oplost of waar zaken over het hoofd worden gezien of kijkt iemand eerst naar alle kanten van de zaak voordat hij een oplossing kiest?

DISC Leiderschapsanalyse

 

Beschrijving

Op de DISC Persoonlijkheidsanalyse is er ook aanvulling specifiek voor managers en leidinggevenden. De analyse wordt aangevuld met een beschrijving hoe iemand zijn/haar leiderschapscapaciteiten inzet. De volgende zeven leiderschapscompetenties worden gemeten en beschreven:

 

 • Mensgericht Leiderschap
 • Aansturen
 • Implementeren
 • Informatie Analyse
 • Creativiteit
 • Doorzettingsvermogen
 • Interpersoonlijke Relaties

 

 

Aanvragen van een DISC Leiderschapsanalyse
De kracht van DISC zit in de eenvoud en toepasbaarheid van het instrument. Hierdoor krijg je razendsnel inzage in jezelf en je leiderschapsstijl.

In een één-op-één sessie word je bewust van je sterke kanten en op welke manier je deze inzet. Ook onderken je je zwakkere kanten en leer je deze goed managen. Aan het eind van de sessie heb je praktische handreikingen waarmee je direct aan de slag kunt gaan.

DISC Persoonlijkheidsanalyse

 

Beschrijving

Een Persoonlijkheidsanalyse gebaseerd op de DISC methode is een gedragsanalyse waardoor inzicht wordt verkregen in het gedrag en communicatie van personen in werksituaties.

Dit instrument kan ingezet worden voor persoonlijke ontwikkeling, selectie, coaching en teamontwikkeling.

 

De DISC persoonlijkheidsanalyse geeft aan hoe iemand omgaat met uitdagingen, mensen, veranderingen en procedures. Aan de hand van de DISC-scores wordt de unieke gedragsstijl van een individu in kaart gebracht. Elke gedragsstijl kent zijn eigen kwaliteiten en valkuilen. Met behulp van de DISC analyse worden deze kwaliteiten en valkuilen zichtbaar en bespreekbaar gemaakt. Dit levert waardevolle informatie op voor medewerkers, teams en organisaties.

 

Het begrijpen van de persoonlijkheidsstijlen helpt je om beter te communiceren, conflicten te voorkomen of te verminderen, de verschillen in anderen te waarderen, vertrouwen te winnen en anderen positief te beïnvloeden.

Medewerkers ervaren de DISC analyse als een waardevol hulpmiddel in hun professionele ontwikkeling. De gedragsanalyse geeft teams een universele taal waardoor er effectiever gecommuniceerd wordt.

 

Wat meet DISC?

DISC meet door middel van een assessment diverse aspecten. Dit resulteert in vier hoofdstijlen:

 

D Hoe je omgaat met problemen en uitdagingen.

I Hoe je anderen beweegt en overhaalt tot jouw standpunt.

S Hoe je omgaat met (relationele) veranderingen in je omgeving.

C Hoe je omgaat met regels, details en procedures.

 

In ieder mens zien we in meer of mindere mate de vier basisstijlen terug. Vaak hanteren we in verschillende contexten verschillende stijlen.

 

 

 

Gedrag in drie grafieken

De uitslag van DISC Persoonlijkheidsanalyse wordt weergegeven in drie grafieken. Elke grafiek geeft een ander gedragsaspect weer van de persoon:

 • Hoe iemand zichzelf ziet.
 • Hoe iemand handelt onder druk en in stressvolle situaties.
 • Hoe iemand zich opstelt in en aanpast aan de omgeving.

 

De grafieken kunnen van elkaar verschillen. In deze verschillen zijn verandering in gedrag en behoeftes zichtbaar en zien we of en hoe capaciteiten en talenten benut worden.

 

 

Waarvoor DISC inzetten?

 • Effectief leren communiceren in de werkomgeving
 • Bijdragen aan de verbetering van teamprestaties
 • Individuele medewerkers helpen in hun ontwikkeling middels zelfinzicht
 • Managers ondersteunen in het coachen van hun team of afdeling

Teameffectiviteit met DISC

 


Samenkomen is het startpunt. Samenblijven is vooruitgang. Samenwerken betekent succes.

 

 

 

 

Beschrijving

Om als team succes te bereiken is het van belang dat teamleden vertrouwen in elkaar hebben en elkaar leren kennen. Dit betekent inzicht krijgen in je eigen voorkeursstijlen, die van anderen en wat dat betekent voor het team en de onderlinge samenwerking. DISC is een veelzijdig instrument wat heel goed toepasbaar is voor ontwikkeling van teams.

 

Een DISC scan op de teamsamenstelling geeft in een oogopslag weer waar de kwaliteiten en ontwikkelpunten van het team liggen. Het geeft het team inzicht in het handelen van hun collega’s. Hierdoor ontstaat er begrip, vertrouwen, een betere samenwerking en een effectievere communicatie.

 

Onderwerpen die aan bod komen

 • Wat is de samenstelling van het team?
 • Waar ligt de kracht van het team en waar de aandachtspunten?
 • Hoe verloopt de communicatie binnen het team?
 • Hoe gaan we als team om met conflicten?
 • Hoe lossen we als team problemen op?
 • Wat is de manier van besluitvorming in het team?
 • Wat is je eigen rol in het team?
 • En, wat betekent dit voor de samenwerking binnen het team?

 

Resultaten

 • Met behulp van DISC kunnen de cultuur en gedragseigenschappen van een team in kaart worden gebracht
 • Bewustwording creëren bij het team en haar individuen over verschillen in motivatie en natuurlijke talenten
 • Het versterkt het zelfbeeld en bevordert de samenwerking met anderen in het team door erkenning, begrip en respect voor verschillen tussen mensen
 • Het bevordert open communicatie, helpt conflicten op te lossen en te verminderen
 • Teamleden hebben inzicht dat ook andere benaderingen en methodes tot een goede probleemoplossing kunnen leiden waardoor de effectiviteit in de verschillende lagen van een organisatie wordt vergroot
 • Een DISC teamanalyse kan een eerste stap zijn in de richting van teamontwikkeling

 

Verankering

 • DISC persoonlijkheidsrapportages waaruit onder andere per individu de voorkeur blijkt op het gebied van de volgende vier dimensies:
  • D hoe je omgaat met problemen en uitdagingen.
  • I hoe je anderen beweegt en overhaalt tot uw standpunt.
  • S Hoe je omgaat met (relationele) veranderingen in uw omgeving.
  • C Hoe je omgaat met regels, details en procedures.
 • Tijdens de bijeenkomsten worden er concrete afspraken gemaakt over de (team) ambities en samenwerking

 

Daarnaast ontvang je een DISC teamrapportage. Daarin staat een beschrijving van het team, de krachten en de valkuilen van het team en hoe het team problemen oplost. Bovendien lees je een aantal suggesties gericht op het vergroten van de effectiviteit van het team.